Nagy Roland

Központi fűtés és gázhálózat-rendszer szerelőroland

2014-15 év 2. évfolyam

 

 

SZAKMAI ISMERETEKElsajátítottaJegyKép
1. Csőszerelés előkészítése
Épületgépészeti mérőeszközök, mértékegységek.yes
Mérés és az ellenőrzés fogalma.
Tűrés fogalma.
Csövek anyagjellemzői.
Kézi és gépi fémmegmunkálás technológiai ismeretei (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés).
Vágás művelete.yes
Hűtés, kenés.yes
1.1. Csőszerelés előkészítése
Kijelöli a vezetékhálózat nyomvonalát.
Szerelő kőműves munkákat, faláttörést, födém átfúrást horony-falvésést végez, csőrögzítést készít falhoronyba.
Elhelyezi az épületgépészeti csőrögzítéseket függesztéseket.
1.2. Vezetékhálózat kialakítása
Acélcsövön, csőalakítást végez hideg és meleg technológiával.yes
Csőmenetet készít kézi és gépi úton.yes
Acélcsöveken, vörösrézcsöveken és műanyagcsöveken csőkötéseket és elágazásokat készít.
Oldható és nem oldható kötéseket készít.yes
Általános minőségű hegesztett kötést készít kézi gázhegesztéssel.yes
Általános minőségű hegesztett kötést készít ívhegesztéssel.yes
Vörösréz vezetéken csőalakítást végez, csőkötést készít lágyforrasztással.yes
Vörösréz vezetéken csőalakítást végez, csőkötést készít keményforrasztással.yes
Préskötést készít rézvezetéken.
Műanyagcsövet hegeszt különféle eljárásokkal.yes
Elkészíti a csővezetékek hőtágulását kiegyenlítő csőalakítást, beépíti a kompenzátort.
Kiválasztja a célnak megfelelő tömítőanyagokat, tömített csőkötéseket készít. Ellenőrzi a csőkötések tömörségét.
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten.
Elhelyezi az épületgépészeti csővezetékek, szigetelését a szerelési technológia szerint.yes
1.3. Csőhálózat üzembe helyezése
Elvégzi a készre szerelt csőhálózaton az esetlegesen szükséges belső tisztítási, mosatási feladatokat.
Csőhálózaton tisztítási feladatot végez és mérési beszabályozási műveleteket elvégzi és nyomáspróbát végez.
Beépíti a csőhálózaton betervezett mérési és beszabályozási műveletekhez szükséges kialakításokat.
Csőhálózaton tömörség ellenőrzése, üzembe helyezése és a végzett munkát dokumentálja.
Elkészült csőhálózaton nyomáspróbát végez, tömörséget ellenőrzi.
Dokumentálja az üzembe helyezést megelőző csőhálózaton végzett munkákat
2. Épületgépészeti rendszerismeret
Használja a szakma fizikai alapfogalmait
Használja az SI mértékrendszer alapegységeit, prefixumokat
Értelmezi a különböző épületgépészeti tervdokumentációkat
Értelmezi a műszaki leírás tartalmát, szükség szerint egyeztet
Azonosítja a tervdokumentáció alapján a csőszerelvényeket
Azonosítja egyes rendszerek biztonsági szerelvényeit
Alkalmazza a szerelvények beépítési előírásait
Értelmezi és alkalmazza a rendszerelemeket
Értelmezi a különböző szivattyúkat és azok működési elvét, épületgépészeti rendszerekben történő alkalmazhatóságát
Értelmezi a különböző ventilátorokat és azok működési elvét, épületgépészeti rendszerekben történő alkalmazhatóságát
Értelmezi és alkalmazza a fosszilis és megújuló energiával üzemelő hőtermelő és hűtéstechnikai rendszerelemeket
Értelmezi és alkalmazza a készülékek szerelési beépítési előírásait
Elkészíti a szükséges részlet- és műhelyrajzokat, szerelési vázlatot készít
Anyagjegyzéket készít szakáganként az egyszerűbb szerelési munkához
Kivitelezési munkaterületen előkészíti az anyagok, szerszámok tárolását
Épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei
Épületgépészeti szerelvények és biztonsági rendszerelemek
Szakáganként a berendezések elhelyezési előírásai
Alapvető szervezési, előkészítési ismeretek
Anyagkigyűjtés készítése
Alapfokú számítógép használat
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai kifejezőkészség
Pontosság
Kézügyesség
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Kompromisszumkészség
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
2.1. Épületgépészeti alapfogalmak
Hőtani alapfogalmak, fajhő, hővezetés, hőátadás hőátbocsátás, hősugárzás,hőszükséglet meghatározása.
Hőmennyiség, hőteljesítmény, hatásfok fogalma, számítása.
Tüzeléstechnikai alapfogalmak, égés feltételei, tüzelőanyag, levegőellátás, égéstermék összetétele.
Nyomás, légköri nyomás, túlnyomás abszolút nyomás, vákuum hidrosztatikai nyomás értelmezése.
Alapvető hőtani számítási feladatok, melegítés, hűtés hőigénye.
Áramlás változó keresztmetszetű vezetékben áramlási sebesség, térfogatáram,
tömegáram, folytonossági törvény, statikus, dinamikus nyomás értelmezése.
Alaki és súrlódási ellenállások fogalma, nagyságának meghatározása.
Alapvető áramlástani feladatok keresztmetszet, sebesség, térfogatáram számítása.
2.2. Épületgépészeti dokumentációk
Épületgépészeti dokumentációk tervjelképei.
Csőhálózati vezetékek, szerelvények, berendezések, ábrázolása, rajzjeleinek bemutatása szakáganként.
Alaprajz, függőleges csőterv.
Műszaki leírás, költségvetés.
2.3. Épületgépészeti rendszerelemek
Szelepek, csapok, tolózárak (feladatuk, fajtái, részei, jelképei, működésük jellemzői, beépítése).
Biztonsági szelepek, szerelvények feladata és működési elve.
Tartályok jellemzői (feladatuk, részeik, csoportosításuk).
Szivattyúzási alapismeretek, szivattyúk szerkezeti kialakítása, szabályozása, szerelése.
Szivattyúk feladata, csoportosítása, működési elve.
Az épületgépészetben alkalmazott szivattyúk fajtái.
Hatásfok, munkapont fogalma.
2.4. Épületgépészeti alapfogalmak
Hosszúság, térfogat, felület, keresztmetszet mérési számítási gyakorlat, mérőszalag, tolómérő, mikrométer használata.
Alap épületgépészeti számítások ismerete és a mérőszalag, tolómérő, mikrométer használata.
Hőmérséklet, mérése, mérőeszközök használata.
Adott zárt tér hőszükséglet számítás tantermi gyakorlat.
Hőszükséglet meghatározása számítással és a csövekben keletkezett veszteségek ismerete.
Nyomásmérés mérőeszközei mérési gyakorlat.
Csővezeték ellenállásmérés gyakorlat.
2.5. Épületgépészeti dokumentációk
Épületgépész szakáganként anyagjegyzéket és költségvetést készít.
Az elkészített kapcsolási vázlatról szakáganként anyagjegyzék készítése, anyagköltség kiszámítása.
Épületgépészeti szerelvények ismerete és beépítésük a hálózatokba.
Munkahelyi dokumentációk (munkalap, karbantartási napló, építési napló, felmérési napló, átadási, üzembe helyezési dokumentációk jegyzőkönyvek) készítése.
Munkahelyi dokumentáció készítése, jegyzőkönyvek kitöltése.
Számítógépes felhasználói ismeretek, épületgépészeti nyomtatványok és jegyzőkönyvek kitöltése.
Internethasználat, épületgépészeti gyártmánykatalógusok keresése, tervezési segédletek használata.
Épületgépészetben használt méretezési és költségvetési programok használat.
Épületgépészetben használt programok kezelésének, használatának bemutatása.
Méretezési programok.
Költségvetést készítő program.
3. Fűtésrendszer-szerelő feladatok
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre,technológiára vonatkozó dokumentációt
Szerelési vázlatot készít
Központi fűtési vezetéket épít, elhelyezi a szerelvényeket
Padlófűtéshez csövet fektet, szerelvényeket helyez el
Falfűtéshez, szegélyfűtéshez csövet fektet, szerelvényeket helyez el
Hőtermelő és hővissaznyerő berendezésekhez fűtési hálózatot épít, szerlvémyeket helyez el
Kiépíti a geotermális hőszivattyúk primerhőforrás  csatlakozó hálózatát
Szabályozó szelepeket, egységeket épít be
Beépíti a kazánt, a hőtermelő berendezést, illetve a napenergia hasznosító berendezést a szerelvényeivel
Nyomáspróbát végez
A rendszert közvetítő közeggel feltölti, ellenőrzi, légtelenít
Szivárgás esetén javít
Kazánvizet kezeli, összetételét ellenőrzi
Leüríti, vízteleníti a fűtési rendszert
Elvégzi fűtésrendszerek nagykarbantartását, tisztítását
Elvégzi különféle fűtésrendszerek beszabályozását
Alkalmazza a fogyasztóvédelmi előírásokat
Fűtési rendszerek működése
Fűtőtestek felszerelésének technológiai szabályai
Padló-, fal-, szegélyfűtés készítése
Fűtési szabályzó szelep
Kazán
Megújuló energiák
Napenergia hasznosító szerelése
Szabályzó szerkezetek
Beszabályozási műveletek
Üzembe helyezés és szervizelés
Berendezések átadása
Garanciális és jótállási feltételek
Szakmai szabványok
Gépészeti, építési, épületgépészeti rajz, folyamatábrák olvasása, értelmezése
Gépészeti vázlatrajz készítése
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
Szakmai számolási készség
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértése
Kézügyesség
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Módszeres munkavégzés
3.1. Fűtési rendszer szerelése
Fűtési rendszerek szerelése, szerelvények elhelyezése, különböző anyagú csövekkel.
Radiátoros rendszerek kialakítása.
Padlófűtési rendszer és radiátoros fűtési rendszer összehangolása közös kazán esetén.
Padlófűtési rendszer feltöltése, légtelenítés, szabályozhatósága.
Padlófűtés szerelése, szerelvények elhelyezése.
Falfűtés szerelése.
Mennyezet fűtés szerelése.
Szegélyfűtéses rendszer szerelése.
Fűtési rendszerek kialakítása különböző csőanyagokkal és technológiákkal kivitelezés során.
Szilárdsági és tömörségi nyomáspróba fogalma végrehajtása (nyomás érték, közeg, időtartam).
3.2. Hőleadók, hőtermelők
Hőleadó rendszerek szerelési sajátosságai.
Fűtőtestek beépítése különböző anyagú csatlakozó ágvezetékekkel.
Fűtőtest szelepek beépítése.
Hőcserélők karbantartása, tisztítása, hőcserélők vagy háromjáratú szelep beépítési megoldásai a fűtési rendszerekbe.
Fűtőtestek beszabályozása.
Tárolótartály elhelyezése, csatlakoztatása.
Kazánok elhelyezése, bekötése meglévő, illetve új fűtési, HMV rendszerhez.
Biztonsági berendezések szerelési sajátosságai.
Hőleadók és hőtermelők fűtési rendszerbe építése kiviteli terveknek megfelelően.
3.3. Fűtési rendszerek karbantartása
Fűtési rendszer karbantartása.
Korrózió által okozott törmelék eltávolítása.
Vízkő eltávolítása.
Hőcserélők tisztítása.
Kazánok vízkőmentesítése.
Gázkészülékek, radiátorok vízkőmentesítése.
Kazán zajok csökkentése.
Keringési problémák megoldása.
Gépi fűtéstisztítás.
Fűtési rendszerek vegyszeres gépi tisztítása.
Padlófűtési rendszer gépi tisztítása.
Fűtési rendszer szivárgásmentesítése.
Vízlágyítók kezelése, beépítése, üzemeltetése.
Fűtési-rendszer beüzemelése és beszabályozása karbantartás és üzemeltetése.
3.4. Napenergia-hasznosítás
Tárolótartály, napkollektor elhelyezési, bekötési ismeretek.
Tárolótartály, napkollektor elhelyezése, bekötése.
Tárolótartály elhelyezése, csatlakoztatása.
Napkollektor rögzítése, bekötése.
Napkollektor illesztése meglévő, ill. új fűtési, HMV rendszerhez
4. Gázvezeték- és rendszerszerelő feladatok megnevezésű
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt
Szerelési vázlatot készít
Gázvezetéket fektet talajszint alatt
Speciális idomokat épít be a gázcsőhálózatba csőanyag változási helyeken
Különféle technikákkal gázvezetéket szerel
Karbantartja a speciális gázcsőhegesztő készülékeket, gépeket
Kialakítja a mérőóra és nyomásszabályozók helyét
A gázfogyasztó berendezéseket elhelyezi, rögzíti a terv alapján
Kialakítja a készülék égéstermék elvezetését
Beépíti a szellőzőket
Felszereli, rögzíti a gázszerelvényeket
Megvalósult vázlatot összeállít
A légellátás szabályai
Mérőóra és nyomásszabályzó
Az acélcső hegesztési szabályai
A műanyagcső-hegesztés technológiája és műveleti szabályai
A műanyagcső hegesztő gépek működése és használati jellemzői, kezelési szabályai
Különböző anyagú csövek egymáshoz csatlakoztatásának előírásai
Égéstermék elvezető rendszerek
Szakmai szabványok
Építési, gépészeti, épületgépészeti rajzok olvasása, értelmezése vázlat készítése
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Elemi szakmai számolási készség
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértése
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Megbízhatóság
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Kompromisszumkészség
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
4.1. Bekötővezetékek
Bekötővezetékek kiépítési ismeretei.
4.2. Csatlakozó, elosztó és fogyasztói vezetékek, gázmérők, nyomásszabályozók
Csatlakozó, elosztó és fogyasztói vezetékek kiépítési ismeretei.
Csatlakozó, elosztó és fogyasztói vezetékek kiépítésére használható anyagok.
PB ellátó rendszerek, tartályok telepítésének ismeretei.
Talajszint feletti PB gázvezeték anyagai és technológiái.
Légellátás, gázterhelés számítási ismeretek.
Nyomásszabályozók feladata, csoportosítása, felszerelési ismeretei.
Gázmérők feladata, csoportosítása, felszerelési ismeretei.
Acél anyagú gázelosztó-vezeték hegesztés-technológiája.
Gázelosztó-vezeték megbontása nélkül alkalmazható eszközök.
Csatlakozó és fogyasztói vezeték épületen kívüli nyomvonalának ismerete.
A vezetékek és fogyasztói berendezések kivitelezési követelményei.
A gáziparban használt szerelvények ismerete.
Szilárdsági és tömörségi nyomáspróba fogalma (nyomásérték, -közeg, időtartam).
4.3. Gázfogyasztó berendezések
Légellátás, gázterhelés számítási ismeretek.
Különböző típusú gázkészülékek fogalma (A, B, C).
Égéstermék elvezető rendszerek építési ismerete.
Gázégők, Gázkonvektorok ismerete.
Gáz-vízmelegítők, hősugárzók ismerete.
Gáztűzhelyek, nagykonyhai gázüzemű berendezések ismerete.
Gázüzemű fűtőkészülékek üzemi és biztonsági szerelvényeinek ismerete
Kondenzációs elven működő kazánok legfontosabb jellemzőinek ismerete