Szabó Dávid

szdavid
Központi fűtés és gázhálózat-rendszer szerelő

Ráépülő Szakma : Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

 

 

 

 

 

Kompetenciák:

-Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt
-Szerelési vázlatot készít
-Elvégzi a bekötéseket, huzalozásokat
-Elektromos hibát tár fel és javít
-Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot mérőműszerrel, szükség szerint a vezetéket kicseréli
-Ellenőrzi, szükség szerint a hibás elektromos alkatrészt kicseréli
-Ellenőrzi a meglévő hálózatot
-Mérési feladatokat végez
-Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat
-Felszereli a mérőkörök, a szabályozó körök a vezérlőkörök készülékeit
-Beszabályozza a szabályozó körök készülékeit
-Összehangolja a vezérlőkörök készülékeit
-Villamos biztonságtechnikai méréseket végez
-A berendezést feszültség/nyomás alá helyezi
-Letölti a szoftvert, számítógépet kezel
-A beállításokat dokumentáció alapján elvégzi
-A berendezésen funkciópróbát végez
-Készülék-átalakítási munkákat végez
-Kiválasztja az új elemet, alkatrészt vagy készüléket
-Beszereli az új elemet, alkatrészt vagy készüléket
-Üzembe helyezi az új alkatrészt, készüléket
-Dokumentálja az üzembe helyezést, átalakítást
-Elvégzi a szabályozók finombeállítását
-Programozható logikai vezérlőkön, szabályzókon üzemi beállításokat végez
-Programozható készülékeken szoftvert frissít

-Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellenőrzi a hatósági és gyártói engedélyek,
jótállási feltételek meglétét
-Összehasonlítja a kivitelezés terveit a beépített berendezésekkel és a megvalósult
állapottal, eltérés esetén dönt a munka folytathatóságáról
-Felülvizsgálja, megismeri a „A” –„B”- és „C” típusú készülékeket
-Felülvizsgálja a berendezésekhez tartozó természetes és mesterséges égési
levegőellátást, és ellenőrzi az érvényes rendelkezések szerint
-Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit,
működésüket, kialakításuk megfelelőségét
-Felülvizsgálja, megismeri a gázkészülékek gáz/levegő keverő egységeit
-Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléket
-Felméri a gáz- és hőtermelő berendezés műszaki állapotát
-Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos- és fűtési hálózatról
-A tartószerkezetet elhelyezi és rögzíti a készüléket
-Felszereli és csatlakoztatja a készüléket a hálózatra, ellenőrzi a csatlakozások
tömörségét
-Ellenőrzi a tüzelő- és hőtermelő berendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest,
indirekt tároló tartály, keverő és váltószelepek, primer és szekunder köri szivattyúk stb.
állapotát, megtisztítja az égőteret, égőfejeket, fúvókákat, gáz-és vízoldali szűrőket,
légleválasztókat
-Elektromosan beköti a hőtermelő és a technológiához tartozó egyéb berendezéseket
-Elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát, programvezérlés lefutását
-Tüzelőanyag-ellátás alá helyezi és beüzemeli a készülékeket
-Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát
-Beüzemel, karbantart, javít, cserél „A”-„B” és „C” típusú készülékeket az érvényes
előírások szerint
-Beüzemel, karbantart, javít gázhálózati egységeket
-Csatlakoztatja a készülékek égési levegő és égéstermék elvezetését
-Elvégzi a füstgázelemzést füstgázelemző műszerrel, a mérést bizonylatolja
-A mért adatokat összehasonlítja a gyártói előírásokkal, szükség esetén újra szabályozza
a hőtermelő berendezéseket
-Ellenőrzi és felülvizsgálja a termikus napenergia rendszerek, hőszivattyúk és a
biomassza-tüzelés alkalmazási lehetőségeit, a telepítés, bekötés megfelelőségét összetett
hőtermelő rendszerekben
-Dokumentálja a berendezések beüzemelését, javítását, karbantartását, műszaki
felülvizsgálatot, szabványos kivitelezői-szerelési nyilatkozatot ad
-Üzemeltetésre vonatkozó információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja a készülékek
szakszerű és energiatakarékos üzemeltetéséről
-Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki, előkészíti a fogyasztói karbantartási
szerződéskötést, energia-megtakarításra tesz javaslatot

-Beköti az elektromos berendezéseket, a kapcsoló/vezérlő szekrényt, a vezérlő és a szabályozó
egységeket
-Ellenőrzi a rendszerhez tartozó összes elektromos, biztonsági berendezés bekötését,
érintésvédelmét és működésének helyességét
-Ellenőrzi a mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát
-Elvégzi a gáz- és hőtermelő berendezések, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések,
szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelését
-Külső-belső tömörtelenség ellenőrzést végez
-Ellenőrzi a tüzelő és hőtermelő berendezések műszaki állapotát, elvégez minden olyan javítási és karbantartási tevékenységet, amely a berendezések biztonságos és energiatakarékos üzemeltetését szolgálja
-Elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát
-Ellenőrzi a hőtermelő berendezéseknél, égőfejeknél, egyéb, a technológiához tartozó
berendezéseknél a belső szabályozási és vezérlési programok futását
-Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát és a füstgázelemzést
-Beüzemeli, tüzelőanyag-ellátás alá helyezi a rendszert
-A kapott információk és az észlelt jelenségek alapján elvégzi a műszeres hibakeresést, megállapítja
-A hibát és javaslatot tesz a meghibásodott berendezés gazdaságos javítására
-Hőtermelő berendezést javít, alkatrészt cserél
-Ellenőrzi a hőtermelő berendezésben az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest, tüzelőanyag adagoló megfelelőségét, megtisztítja a szennyezett alkatrészeket
-Az égőket, hőcserélőket mechanikai, vegyi úton tisztítja
-Műszeresen ellenőrzi a megfelelő olaj- és gázégő nyomásokat, az üzemelést
-Műszeresen ellenőrzi az égésterméket
-Gáz-levegő, olaj-levegő arányt állít
-Olajtüzelő berendezést karbantart, javít
-Ellenőrzi a tüzelőolaj-ellátást, utána üzembe helyezi
-Ellenőrzi az olajszivattyú működését, szükség esetén légtelenít
-Ellenőrzi, szükség esetén cseréli a hőhatására működő biztonsági szelepet
-Komplex hőtermelő rendszerek beüzemelését, beszabályozását elvégzi, beállítja a szükséges előnykapcsolásokat
-Elvégzi a gyártók által a gépkönyvben meghatározott egyéb karbantartásokat
-Vezeti a karbantartási naplót, jegyzőkönyvezi a hiányosságokat, megrendelői, javítási,
számítógépes nyilvántartást vezet, jótállási-, garancia jegyet, szervizkönyvet tölt ki

SZAKMAI ISMERETEKElsajátítottaJegyKép
1. Csőszerelés előkészítése
Épületgépészeti mérőeszközök, mértékegységek.
Mérés és az ellenőrzés fogalma.
Tűrés fogalma.
Csövek anyagjellemzői.
Kézi és gépi fémmegmunkálás technológiai ismeretei (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés).
Vágás művelete.
Hűtés, kenés.
1.1. Csőszerelés előkészítése
Kijelöli a vezetékhálózat nyomvonalát.
Szerelő kőműves munkákat, faláttörést, födém átfúrást horony-falvésést végez, csőrögzítést készít falhoronyba.
Elhelyezi az épületgépészeti csőrögzítéseket függesztéseket.
1.2. Vezetékhálózat kialakítása
Acélcsövön, csőalakítást végez hideg és meleg technológiával.
Csőmenetet készít kézi és gépi úton.
Acélcsöveken, vörösrézcsöveken és műanyagcsöveken csőkötéseket és elágazásokat készít.
Oldható és nem oldható kötéseket készít.
Általános minőségű hegesztett kötést készít kézi gázhegesztéssel.
Általános minőségű hegesztett kötést készít ívhegesztéssel.
Vörösréz vezetéken csőalakítást végez, csőkötést készít lágyforrasztással.
Vörösréz vezetéken csőalakítást végez, csőkötést készít keményforrasztással.
Préskötést készít rézvezetéken.
Műanyagcsövet hegeszt különféle eljárásokkal.
Elkészíti a csővezetékek hőtágulását kiegyenlítő csőalakítást, beépíti a kompenzátort.
Kiválasztja a célnak megfelelő tömítőanyagokat, tömített csőkötéseket készít. Ellenőrzi a csőkötések tömörségét.
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten.
Elhelyezi az épületgépészeti csővezetékek, szigetelését a szerelési technológia szerint.
1.3. Csőhálózat üzembe helyezése
Elvégzi a készre szerelt csőhálózaton az esetlegesen szükséges belső tisztítási, mosatási feladatokat.
Csőhálózaton tisztítási feladatot végez és mérési beszabályozási műveleteket elvégzi és nyomáspróbát végez.
Beépíti a csőhálózaton betervezett mérési és beszabályozási műveletekhez szükséges kialakításokat.
Csőhálózaton tömörség ellenőrzése, üzembe helyezése és a végzett munkát dokumentálja.
Elkészült csőhálózaton nyomáspróbát végez, tömörséget ellenőrzi.
Dokumentálja az üzembe helyezést megelőző csőhálózaton végzett munkákat
2. Épületgépészeti rendszerismeret
Használja a szakma fizikai alapfogalmait
Használja az SI mértékrendszer alapegységeit, prefixumokat
Értelmezi a különböző épületgépészeti tervdokumentációkat
Értelmezi a műszaki leírás tartalmát, szükség szerint egyeztet
Azonosítja a tervdokumentáció alapján a csőszerelvényeket
Azonosítja egyes rendszerek biztonsági szerelvényeit
Alkalmazza a szerelvények beépítési előírásait
Értelmezi és alkalmazza a rendszerelemeket
Értelmezi a különböző szivattyúkat és azok működési elvét, épületgépészeti rendszerekben történő alkalmazhatóságát
Értelmezi a különböző ventilátorokat és azok működési elvét, épületgépészeti rendszerekben történő alkalmazhatóságát
Értelmezi és alkalmazza a fosszilis és megújuló energiával üzemelő hőtermelő és hűtéstechnikai rendszerelemeket
Értelmezi és alkalmazza a készülékek szerelési beépítési előírásait
Elkészíti a szükséges részlet- és műhelyrajzokat, szerelési vázlatot készít
Anyagjegyzéket készít szakáganként az egyszerűbb szerelési munkához
Kivitelezési munkaterületen előkészíti az anyagok, szerszámok tárolását
Épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei
Épületgépészeti szerelvények és biztonsági rendszerelemek
Szakáganként a berendezések elhelyezési előírásai
Alapvető szervezési, előkészítési ismeretek
Anyagkigyűjtés készítése
Alapfokú számítógép használat
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai kifejezőkészség
Pontosság
Kézügyesség
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Kompromisszumkészség
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
2.1. Épületgépészeti alapfogalmak
Hőtani alapfogalmak, fajhő, hővezetés, hőátadás hőátbocsátás, hősugárzás,hőszükséglet meghatározása.
Hőmennyiség, hőteljesítmény, hatásfok fogalma, számítása.
Tüzeléstechnikai alapfogalmak, égés feltételei, tüzelőanyag, levegőellátás, égéstermék összetétele.
Nyomás, légköri nyomás, túlnyomás abszolút nyomás, vákuum hidrosztatikai nyomás értelmezése.
Alapvető hőtani számítási feladatok, melegítés, hűtés hőigénye.
Áramlás változó keresztmetszetű vezetékben áramlási sebesség, térfogatáram,
tömegáram, folytonossági törvény, statikus, dinamikus nyomás értelmezése.
Alaki és súrlódási ellenállások fogalma, nagyságának meghatározása.
Alapvető áramlástani feladatok keresztmetszet, sebesség, térfogatáram számítása.
2.2. Épületgépészeti dokumentációk
Épületgépészeti dokumentációk tervjelképei.
Csőhálózati vezetékek, szerelvények, berendezések, ábrázolása, rajzjeleinek bemutatása szakáganként.
Alaprajz, függőleges csőterv.
Műszaki leírás, költségvetés.
2.3. Épületgépészeti rendszerelemek
Szelepek, csapok, tolózárak (feladatuk, fajtái, részei, jelképei, működésük jellemzői, beépítése).
Biztonsági szelepek, szerelvények feladata és működési elve.
Tartályok jellemzői (feladatuk, részeik, csoportosításuk).
Szivattyúzási alapismeretek, szivattyúk szerkezeti kialakítása, szabályozása, szerelése.
Szivattyúk feladata, csoportosítása, működési elve.
Az épületgépészetben alkalmazott szivattyúk fajtái.
Hatásfok, munkapont fogalma.
2.4. Épületgépészeti alapfogalmak
Hosszúság, térfogat, felület, keresztmetszet mérési számítási gyakorlat, mérőszalag, tolómérő, mikrométer használata.
Alap épületgépészeti számítások ismerete és a mérőszalag, tolómérő, mikrométer használata.
Hőmérséklet, mérése, mérőeszközök használata.
Adott zárt tér hőszükséglet számítás tantermi gyakorlat.
Hőszükséglet meghatározása számítással és a csövekben keletkezett veszteségek ismerete.
Nyomásmérés mérőeszközei mérési gyakorlat.
Csővezeték ellenállásmérés gyakorlat.
2.5. Épületgépészeti dokumentációk
Épületgépész szakáganként anyagjegyzéket és költségvetést készít.
Az elkészített kapcsolási vázlatról szakáganként anyagjegyzék készítése, anyagköltség kiszámítása.
Épületgépészeti szerelvények ismerete és beépítésük a hálózatokba.
Munkahelyi dokumentációk (munkalap, karbantartási napló, építési napló, felmérési napló, átadási, üzembe helyezési dokumentációk jegyzőkönyvek) készítése.
Munkahelyi dokumentáció készítése, jegyzőkönyvek kitöltése.
Számítógépes felhasználói ismeretek, épületgépészeti nyomtatványok és jegyzőkönyvek kitöltése.
Internethasználat, épületgépészeti gyártmánykatalógusok keresése, tervezési segédletek használata.
Épületgépészetben használt méretezési és költségvetési programok használat.
Épületgépészetben használt programok kezelésének, használatának bemutatása.
Méretezési programok.
Költségvetést készítő program.
3. Fűtésrendszer-szerelő feladatok
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre,technológiára vonatkozó dokumentációt
Szerelési vázlatot készít
Központi fűtési vezetéket épít, elhelyezi a szerelvényeket
Padlófűtéshez csövet fektet, szerelvényeket helyez el
Falfűtéshez, szegélyfűtéshez csövet fektet, szerelvényeket helyez el
Hőtermelő és hővissaznyerő berendezésekhez fűtési hálózatot épít, szerlvémyeket helyez el
Kiépíti a geotermális hőszivattyúk primerhőforrás  csatlakozó hálózatát
Szabályozó szelepeket, egységeket épít be
Beépíti a kazánt, a hőtermelő berendezést, illetve a napenergia hasznosító berendezést a szerelvényeivel
Nyomáspróbát végez
A rendszert közvetítő közeggel feltölti, ellenőrzi, légtelenít
Szivárgás esetén javít
Kazánvizet kezeli, összetételét ellenőrzi
Leüríti, vízteleníti a fűtési rendszert
Elvégzi fűtésrendszerek nagykarbantartását, tisztítását
Elvégzi különféle fűtésrendszerek beszabályozását
Alkalmazza a fogyasztóvédelmi előírásokat
Fűtési rendszerek működése
Fűtőtestek felszerelésének technológiai szabályai
Padló-, fal-, szegélyfűtés készítése
Fűtési szabályzó szelep
Kazán
Megújuló energiák
Napenergia hasznosító szerelése
Szabályzó szerkezetek
Beszabályozási műveletek
Üzembe helyezés és szervizelés
Berendezések átadása
Garanciális és jótállási feltételek
Szakmai szabványok
Gépészeti, építési, épületgépészeti rajz, folyamatábrák olvasása, értelmezése
Gépészeti vázlatrajz készítése
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
Szakmai számolási készség
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértése
Kézügyesség
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Módszeres munkavégzés
3.1. Fűtési rendszer szerelése
Fűtési rendszerek szerelése, szerelvények elhelyezése, különböző anyagú csövekkel.
Radiátoros rendszerek kialakítása.
Padlófűtési rendszer és radiátoros fűtési rendszer összehangolása közös kazán esetén.
Padlófűtési rendszer feltöltése, légtelenítés, szabályozhatósága.
Padlófűtés szerelése, szerelvények elhelyezése.
Falfűtés szerelése.
Mennyezet fűtés szerelése.
Szegélyfűtéses rendszer szerelése.
Fűtési rendszerek kialakítása különböző csőanyagokkal és technológiákkal kivitelezés során.
Szilárdsági és tömörségi nyomáspróba fogalma végrehajtása (nyomás érték, közeg, időtartam).
3.2. Hőleadók, hőtermelők
Hőleadó rendszerek szerelési sajátosságai.
Fűtőtestek beépítése különböző anyagú csatlakozó ágvezetékekkel.
Fűtőtest szelepek beépítése.
Hőcserélők karbantartása, tisztítása, hőcserélők vagy háromjáratú szelep beépítési megoldásai a fűtési rendszerekbe.
Fűtőtestek beszabályozása.
Tárolótartály elhelyezése, csatlakoztatása.
Kazánok elhelyezése, bekötése meglévő, illetve új fűtési, HMV rendszerhez.
Biztonsági berendezések szerelési sajátosságai.
Hőleadók és hőtermelők fűtési rendszerbe építése kiviteli terveknek megfelelően.
3.3. Fűtési rendszerek karbantartása
Fűtési rendszer karbantartása.
Korrózió által okozott törmelék eltávolítása.
Vízkő eltávolítása.
Hőcserélők tisztítása.
Kazánok vízkőmentesítése.
Gázkészülékek, radiátorok vízkőmentesítése.
Kazán zajok csökkentése.
Keringési problémák megoldása.
Gépi fűtéstisztítás.
Fűtési rendszerek vegyszeres gépi tisztítása.
Padlófűtési rendszer gépi tisztítása.
Fűtési rendszer szivárgásmentesítése.
Vízlágyítók kezelése, beépítése, üzemeltetése.
Fűtési-rendszer beüzemelése és beszabályozása karbantartás és üzemeltetése.
3.4. Napenergia-hasznosítás
Tárolótartály, napkollektor elhelyezési, bekötési ismeretek.
Tárolótartály, napkollektor elhelyezése, bekötése.
Tárolótartály elhelyezése, csatlakoztatása.
Napkollektor rögzítése, bekötése.
Napkollektor illesztése meglévő, ill. új fűtési, HMV rendszerhez
4. Gázvezeték- és rendszerszerelő feladatok megnevezésű
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt
Szerelési vázlatot készít
Gázvezetéket fektet talajszint alatt
Speciális idomokat épít be a gázcsőhálózatba csőanyag változási helyeken
Különféle technikákkal gázvezetéket szerel
Karbantartja a speciális gázcsőhegesztő készülékeket, gépeket
Kialakítja a mérőóra és nyomásszabályozók helyét
A gázfogyasztó berendezéseket elhelyezi, rögzíti a terv alapján
Kialakítja a készülék égéstermék elvezetését
Beépíti a szellőzőket
Felszereli, rögzíti a gázszerelvényeket
Megvalósult vázlatot összeállít
A légellátás szabályai
Mérőóra és nyomásszabályzó
Az acélcső hegesztési szabályai
A műanyagcső-hegesztés technológiája és műveleti szabályai
A műanyagcső hegesztő gépek működése és használati jellemzői, kezelési szabályai
Különböző anyagú csövek egymáshoz csatlakoztatásának előírásai
Égéstermék elvezető rendszerek
Szakmai szabványok
Építési, gépészeti, épületgépészeti rajzok olvasása, értelmezése vázlat készítése
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Elemi szakmai számolási készség
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértése
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Megbízhatóság
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Kompromisszumkészség
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
4.1. Bekötővezetékek
Bekötővezetékek kiépítési ismeretei.
4.2. Csatlakozó, elosztó és fogyasztói vezetékek, gázmérők, nyomásszabályozók
Csatlakozó, elosztó és fogyasztói vezetékek kiépítési ismeretei.
Csatlakozó, elosztó és fogyasztói vezetékek kiépítésére használható anyagok.
PB ellátó rendszerek, tartályok telepítésének ismeretei.
Talajszint feletti PB gázvezeték anyagai és technológiái.
Légellátás, gázterhelés számítási ismeretek.
Nyomásszabályozók feladata, csoportosítása, felszerelési ismeretei.
Gázmérők feladata, csoportosítása, felszerelési ismeretei.
Acél anyagú gázelosztó-vezeték hegesztés-technológiája.
Gázelosztó-vezeték megbontása nélkül alkalmazható eszközök.
Csatlakozó és fogyasztói vezeték épületen kívüli nyomvonalának ismerete.
A vezetékek és fogyasztói berendezések kivitelezési követelményei.
A gáziparban használt szerelvények ismerete.
Szilárdsági és tömörségi nyomáspróba fogalma (nyomásérték, -közeg, időtartam).
4.3. Gázfogyasztó berendezések
Légellátás, gázterhelés számítási ismeretek.
Különböző típusú gázkészülékek fogalma (A, B, C).
Égéstermék elvezető rendszerek építési ismerete.
Gázégők, Gázkonvektorok ismerete.
Gáz-vízmelegítők, hősugárzók ismerete.
Gáztűzhelyek, nagykonyhai gázüzemű berendezések ismerete.
Gázüzemű fűtőkészülékek üzemi és biztonsági szerelvényeinek ismerete
Kondenzációs elven működő kazánok legfontosabb jellemzőinek ismerete