Szabó Dávid

szdavidKözponti fűtés és gázhálózat-rendszer szerelő

Ráépülő Szakma : Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

vidamPozitív :

szomoruNegatív:

 

 

 

 

SZAKMAI ISMERETEKElsajátítottaÉrdemjegyKép
10206-12no
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációtno
Szerelési vázlatot készítno
Elvégzi a bekötéseket, huzalozásokatno
Elektromos hibát tár fel és javítno
Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot mérőműszerrel, szükség szerint a vezetéket kicserélino
Ellenőrzi, szükség szerint a hibás elektromos alkatrészt kicserélino
Ellenőrzi a meglévő hálózatotno
Mérési feladatokat végezno
Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokatno
Felszereli a mérőkörök, a szabályozó körök a vezérlőkörök készülékeitno
Beszabályozza a szabályozó körök készülékeitno
Összehangolja a vezérlőkörök készülékeitno
Villamos biztonságtechnikai méréseket végezno
A berendezést feszültség/nyomás alá helyezino
Letölti a szoftvert, számítógépet kezelno
A beállításokat dokumentáció alapján elvégzino
A berendezésen funkciópróbát végezno
Készülék-átalakítási munkákat végezno
Kiválasztja az új elemet, alkatrészt vagy készüléketno
Beszereli az új elemet, alkatrészt vagy készüléketno
Üzembe helyezi az új alkatrészt, készüléketno
Dokumentálja az üzembe helyezést, átalakítástno
Elvégzi a szabályozók finombeállításátno
Programozható logikai vezérlőkön, szabályzókon üzemi beállításokat végezno
Programozható készülékeken szoftvert frissítno
11405-12
Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellenőrzi a hatósági és gyártói engedélyek,jótállási feltételek meglététno
Összehasonlítja a kivitelezés terveit a beépített berendezésekkel és a megvalósult állapottal, eltérés esetén dönt a munka folytathatóságárólno
Felülvizsgálja, megismeri a „A” –„B”- és „C” típusú készülékeketno
Felülvizsgálja a berendezésekhez tartozó természetes és mesterséges égési levegőellátást, és ellenőrzi az érvényes rendelkezések szerintno
Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit,működésüket, kialakításuk megfelelőségétno
Felülvizsgálja, megismeri a gázkészülékek gáz/levegő keverő egységeitno
Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléketno
Felméri a gáz- és hőtermelő berendezés műszaki állapotátno
Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos- és fűtési hálózatrólno
A tartószerkezetet elhelyezi és rögzíti a készüléketno
Felszereli és csatlakoztatja a készüléket a hálózatra, ellenőrzi a csatlakozások tömörségétno
Ellenőrzi a tüzelő- és hőtermelő berendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest, indirekt tároló tartály, keverő és váltószelepek, primer és szekunder köri szivattyúk stb. állapotát, megtisztítja az égőteret, égőfejeket, fúvókákat, gáz-és vízoldali szűrőket, légleválasztókatno
Elektromosan beköti a hőtermelő és a technológiához tartozó egyéb berendezéseketno
Elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát, programvezérlés lefutásátno
Tüzelőanyag-ellátás alá helyezi és beüzemeli a készülékeketno
Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatátno
Beüzemel, karbantart, javít, cserél „A”-„B” és „C” típusú készülékeket az érvényes előírások szerintno
Beüzemel, karbantart, javít gázhálózati egységeketno
Csatlakoztatja a készülékek égési levegő és égéstermék elvezetésétno
Elvégzi a füstgázelemzést füstgázelemző műszerrel, a mérést bizonylatoljano
A mért adatokat összehasonlítja a gyártói előírásokkal, szükség esetén újra szabályozza a hőtermelő berendezéseketno
Ellenőrzi és felülvizsgálja a termikus napenergia rendszerek, hőszivattyúk és a biomassza-tüzelés alkalmazási lehetőségeit, a telepítés, bekötés megfelelőségét összetett hőtermelő rendszerekbenno
Dokumentálja a berendezések beüzemelését, javítását, karbantartását, műszaki felülvizsgálatot, szabványos kivitelezői-szerelési nyilatkozatot adno
Üzemeltetésre vonatkozó információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja a készülékek szakszerű és energiatakarékos üzemeltetésérőlno
Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki, előkészíti a fogyasztói karbantartási szerződéskötést, energia-megtakarításra tesz javaslatotno
11496-12
Beköti az elektromos berendezéseket, a kapcsoló/vezérlő szekrényt, a vezérlő és a szabályozó egységeketno
Ellenőrzi a rendszerhez tartozó összes elektromos, biztonsági berendezés bekötését, érintésvédelmét és működésének helyességétno
Ellenőrzi a mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságátno
Elvégzi a gáz- és hőtermelő berendezések, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések, szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelésétno
Külső-belső tömörtelenség ellenőrzést végezno
Ellenőrzi a tüzelő és hőtermelő berendezések műszaki állapotát, elvégez minden olyan javítási és karbantartási tevékenységet, amely a berendezések biztonságos és energiatakarékos üzemeltetését szolgáljano
Elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbátno
Ellenőrzi a hőtermelő berendezéseknél, égőfejeknél, egyéb, a technológiához tartozó berendezéseknél a belső szabályozási és vezérlési programok futásátno
Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát és a füstgázelemzéstno
Beüzemeli, tüzelőanyag-ellátás alá helyezi a rendszertno
A kapott információk és az észlelt jelenségek alapján elvégzi a műszeres hibakeresést, megállapítja a hibát és javaslatot tesz a meghibásodott berendezés gazdaságos javításárano
Hőtermelő berendezést javít, alkatrészt cserélno
Ellenőrzi a hőtermelő berendezésben az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest, tüzelőanyag adagoló megfelelőségét, megtisztítja a szennyezett alkatrészeketno
Az égőket, hőcserélőket mechanikai, vegyi úton tisztítjano
Műszeresen ellenőrzi a megfelelő olaj- és gázégő nyomásokat, az üzemeléstno
Műszeresen ellenőrzi az égésterméketno
Gáz-levegő, olaj-levegő arányt állítno
Olajtüzelő berendezést karbantart, javítno
Ellenőrzi a tüzelőolaj-ellátást, utána üzembe helyezino
Ellenőrzi az olajszivattyú működését, szükség esetén légtelenítno
Ellenőrzi, szükség esetén cseréli a hőhatására működő biztonsági szelepetno
Komplex hőtermelő rendszerek beüzemelését, beszabályozását elvégzi, beállítja a szükséges előnykapcsolásokatno
Elvégzi a gyártók által a gépkönyvben meghatározott egyéb karbantartásokatno
Vezeti a karbantartási naplót, jegyzőkönyvezi a hiányosságokat, megrendelői, javítási, számítógépes nyilvántartást vezet, jótállási-, garancia jegyet, szervizkönyvet tölt kino