Sirok Ákos


akos
Központi fűtés és gázhálózat-rendszer szerelő

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

 

 

 

Kompetenciák:

-Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt
-Szerelési vázlatot készít
-Elvégzi a bekötéseket, huzalozásokat
-Elektromos hibát tár fel és javít
-Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot mérőműszerrel, szükség szerint a vezetéket kicseréli
-Ellenőrzi, szükség szerint a hibás elektromos alkatrészt kicseréli
-Ellenőrzi a meglévő hálózatot
-Mérési feladatokat végez
-Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat
-Felszereli a mérőkörök, a szabályozó körök a vezérlőkörök készülékeit
-Beszabályozza a szabályozó körök készülékeit
-Összehangolja a vezérlőkörök készülékeit
-Villamos biztonságtechnikai méréseket végez
-A berendezést feszültség/nyomás alá helyezi
-Letölti a szoftvert, számítógépet kezel
-A beállításokat dokumentáció alapján elvégzi
-A berendezésen funkciópróbát végez
-Készülék-átalakítási munkákat végez
-Kiválasztja az új elemet, alkatrészt vagy készüléket
-Beszereli az új elemet, alkatrészt vagy készüléket
-Üzembe helyezi az új alkatrészt, készüléket
-Dokumentálja az üzembe helyezést, átalakítást
-Elvégzi a szabályozók finombeállítását
-Programozható logikai vezérlőkön, szabályzókon üzemi beállításokat végez
-Programozható készülékeken szoftvert frissít

-Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellenőrzi a hatósági és gyártói engedélyek,
jótállási feltételek meglétét
-Összehasonlítja a kivitelezés terveit a beépített berendezésekkel és a megvalósult
állapottal, eltérés esetén dönt a munka folytathatóságáról
-Felülvizsgálja, megismeri a „A” –„B”- és „C” típusú készülékeket
-Felülvizsgálja a berendezésekhez tartozó természetes és mesterséges égési
levegőellátást, és ellenőrzi az érvényes rendelkezések szerint
-Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit,
működésüket, kialakításuk megfelelőségét
-Felülvizsgálja, megismeri a gázkészülékek gáz/levegő keverő egységeit
-Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléket
-Felméri a gáz- és hőtermelő berendezés műszaki állapotát
-Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos- és fűtési hálózatról
-A tartószerkezetet elhelyezi és rögzíti a készüléket
-Felszereli és csatlakoztatja a készüléket a hálózatra, ellenőrzi a csatlakozások
tömörségét
-Ellenőrzi a tüzelő- és hőtermelő berendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest,
indirekt tároló tartály, keverő és váltószelepek, primer és szekunder köri szivattyúk stb.
állapotát, megtisztítja az égőteret, égőfejeket, fúvókákat, gáz-és vízoldali szűrőket,
légleválasztókat
-Elektromosan beköti a hőtermelő és a technológiához tartozó egyéb berendezéseket
-Elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát, programvezérlés lefutását
-Tüzelőanyag-ellátás alá helyezi és beüzemeli a készülékeket
-Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát
-Beüzemel, karbantart, javít, cserél „A”-„B” és „C” típusú készülékeket az érvényes
előírások szerint
-Beüzemel, karbantart, javít gázhálózati egységeket
-Csatlakoztatja a készülékek égési levegő és égéstermék elvezetését
-Elvégzi a füstgázelemzést füstgázelemző műszerrel, a mérést bizonylatolja
-A mért adatokat összehasonlítja a gyártói előírásokkal, szükség esetén újra szabályozza
a hőtermelő berendezéseket
-Ellenőrzi és felülvizsgálja a termikus napenergia rendszerek, hőszivattyúk és a
biomassza-tüzelés alkalmazási lehetőségeit, a telepítés, bekötés megfelelőségét összetett
hőtermelő rendszerekben
-Dokumentálja a berendezések beüzemelését, javítását, karbantartását, műszaki
felülvizsgálatot, szabványos kivitelezői-szerelési nyilatkozatot ad
-Üzemeltetésre vonatkozó információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja a készülékek
szakszerű és energiatakarékos üzemeltetéséről
-Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki, előkészíti a fogyasztói karbantartási
szerződéskötést, energia-megtakarításra tesz javaslatot

-Beköti az elektromos berendezéseket, a kapcsoló/vezérlő szekrényt, a vezérlő és a szabályozó
egységeket
-Ellenőrzi a rendszerhez tartozó összes elektromos, biztonsági berendezés bekötését,
érintésvédelmét és működésének helyességét
-Ellenőrzi a mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát
-Elvégzi a gáz- és hőtermelő berendezések, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések,
szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelését
-Külső-belső tömörtelenség ellenőrzést végez
-Ellenőrzi a tüzelő és hőtermelő berendezések műszaki állapotát, elvégez minden olyan javítási és karbantartási tevékenységet, amely a berendezések biztonságos és energiatakarékos üzemeltetését szolgálja
-Elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát
-Ellenőrzi a hőtermelő berendezéseknél, égőfejeknél, egyéb, a technológiához tartozó
berendezéseknél a belső szabályozási és vezérlési programok futását
-Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát és a füstgázelemzést
-Beüzemeli, tüzelőanyag-ellátás alá helyezi a rendszert
-A kapott információk és az észlelt jelenségek alapján elvégzi a műszeres hibakeresést, megállapítja
-A hibát és javaslatot tesz a meghibásodott berendezés gazdaságos javítására
-Hőtermelő berendezést javít, alkatrészt cserél
-Ellenőrzi a hőtermelő berendezésben az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest, tüzelőanyag adagoló megfelelőségét, megtisztítja a szennyezett alkatrészeket
-Az égőket, hőcserélőket mechanikai, vegyi úton tisztítja
-Műszeresen ellenőrzi a megfelelő olaj- és gázégő nyomásokat, az üzemelést
-Műszeresen ellenőrzi az égésterméket
-Gáz-levegő, olaj-levegő arányt állít
-Olajtüzelő berendezést karbantart, javít
-Ellenőrzi a tüzelőolaj-ellátást, utána üzembe helyezi
-Ellenőrzi az olajszivattyú működését, szükség esetén légtelenít
-Ellenőrzi, szükség esetén cseréli a hőhatására működő biztonsági szelepet
-Komplex hőtermelő rendszerek beüzemelését, beszabályozását elvégzi, beállítja a szükséges előnykapcsolásokat
-Elvégzi a gyártók által a gépkönyvben meghatározott egyéb karbantartásokat
-Vezeti a karbantartási naplót, jegyzőkönyvezi a hiányosságokat, megrendelői, javítási,
számítógépes nyilvántartást vezet, jótállási-, garancia jegyet, szervizkönyvet tölt ki

    
SZAKMAI ISMERETEKElsajátítottaJegyKép
1. Csőszerelés előkészítése   
Épületgépészeti mérőeszközök, mértékegységek.yes  
Mérés és az ellenőrzés fogalma.  
Tűrés fogalma.  
Csövek anyagjellemzői.yes  
Kézi és gépi fémmegmunkálás technológiai ismeretei (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés).yes  
Vágás művelete.yes  
Hűtés, kenés.yes  
1.1. Csőszerelés előkészítése   
Kijelöli a vezetékhálózat nyomvonalát.yes  
Szerelő kőműves munkákat, faláttörést, födém átfúrást horony-falvésést végez, csőrögzítést készít falhoronyba.yes  
Elhelyezi az épületgépészeti csőrögzítéseket függesztéseket.yes  
1.2. Vezetékhálózat kialakítása   
Acélcsövön, csőalakítást végez hideg és meleg technológiával.yes  
Csőmenetet készít kézi és gépi úton.yes  
Acélcsöveken, vörösrézcsöveken és műanyagcsöveken csőkötéseket és elágazásokat készít.yes  
Oldható és nem oldható kötéseket készít.yes  
Általános minőségű hegesztett kötést készít kézi gázhegesztéssel.yes  
Általános minőségű hegesztett kötést készít ívhegesztéssel.yes  
Vörösréz vezetéken csőalakítást végez, csőkötést készít lágyforrasztással.yes4 Vörösréz vezetéken csőalakítást végez, csőkötést készít lágyforrasztással
Vörösréz vezetéken csőalakítást végez, csőkötést készít keményforrasztással.yes  
Préskötést készít rézvezetéken.yes  
Műanyagcsövet hegeszt különféle eljárásokkal.yes  
Elkészíti a csővezetékek hőtágulását kiegyenlítő csőalakítást, beépíti a kompenzátort.yes  
Kiválasztja a célnak megfelelő tömítőanyagokat, tömített csőkötéseket készít. Ellenőrzi a csőkötések tömörségét.yes  
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten.yes  
Elhelyezi az épületgépészeti csővezetékek, szigetelését a szerelési technológia szerint.yes  
1.3. Csőhálózat üzembe helyezése   
Elvégzi a készre szerelt csőhálózaton az esetlegesen szükséges belső tisztítási, mosatási feladatokat.yes  
Csőhálózaton tisztítási feladatot végez és mérési beszabályozási műveleteket elvégzi és nyomáspróbát végez.  
Beépíti a csőhálózaton betervezett mérési és beszabályozási műveletekhez szükséges kialakításokat.  
Csőhálózaton tömörség ellenőrzése, üzembe helyezése és a végzett munkát dokumentálja.  
Elkészült csőhálózaton nyomáspróbát végez, tömörséget ellenőrzi.  
Dokumentálja az üzembe helyezést megelőző csőhálózaton végzett munkákat  
2. Épületgépészeti rendszerismeret   
Használja a szakma fizikai alapfogalmaityes  
Használja az SI mértékrendszer alapegységeit, prefixumokatyes  
Értelmezi a különböző épületgépészeti tervdokumentációkatyes  
Értelmezi a műszaki leírás tartalmát, szükség szerint egyeztetyes  
Azonosítja a tervdokumentáció alapján a csőszerelvényeketyes  
Azonosítja egyes rendszerek biztonsági szerelvényeityes  
Alkalmazza a szerelvények beépítési előírásaityes  
Értelmezi és alkalmazza a rendszerelemeketyes  
Értelmezi a különböző szivattyúkat és azok működési elvét, épületgépészeti rendszerekben történő alkalmazhatóságátyes  
Értelmezi a különböző ventilátorokat és azok működési elvét, épületgépészeti rendszerekben történő alkalmazhatóságátyes  
Értelmezi és alkalmazza a fosszilis és megújuló energiával üzemelő hőtermelő és hűtéstechnikai rendszerelemeketyes  
Értelmezi és alkalmazza a készülékek szerelési beépítési előírásaityes  
Elkészíti a szükséges részlet- és műhelyrajzokat, szerelési vázlatot készítyes  
Anyagjegyzéket készít szakáganként az egyszerűbb szerelési munkáhozyes  
Kivitelezési munkaterületen előkészíti az anyagok, szerszámok tárolásátyes  
Épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció tartalmi és formai követelményeiyes  
Épületgépészeti szerelvények és biztonsági rendszerelemekyes  
Szakáganként a berendezések elhelyezési előírásaiyes  
Alapvető szervezési, előkészítési ismeretekyes  
Anyagkigyűjtés készítéseyes  
Alapfokú számítógép használatyes  
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértéseyes  
Szakmai kifejezőkészségyes  
Pontosságyes  
Kézügyességyes  
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés sorányes  
Kompromisszumkészségyes  
Körültekintés, elővigyázatosságyes  
Gyakorlatias feladatértelmezésyes  
2.1. Épületgépészeti alapfogalmak   
Hőtani alapfogalmak, fajhő, hővezetés, hőátadás hőátbocsátás, hősugárzás,hőszükséglet meghatározása.yes  
Hőmennyiség, hőteljesítmény, hatásfok fogalma, számítása.  
Tüzeléstechnikai alapfogalmak, égés feltételei, tüzelőanyag, levegőellátás, égéstermék összetétele.  
Nyomás, légköri nyomás, túlnyomás abszolút nyomás, vákuum hidrosztatikai nyomás értelmezése.  
Alapvető hőtani számítási feladatok, melegítés, hűtés hőigénye.  
Áramlás változó keresztmetszetű vezetékben áramlási sebesség, térfogatáram,  
tömegáram, folytonossági törvény, statikus, dinamikus nyomás értelmezése.  
Alaki és súrlódási ellenállások fogalma, nagyságának meghatározása.  
Alapvető áramlástani feladatok keresztmetszet, sebesség, térfogatáram számítása.  
2.2. Épületgépészeti dokumentációk   
Épületgépészeti dokumentációk tervjelképei.yes  
Csőhálózati vezetékek, szerelvények, berendezések, ábrázolása, rajzjeleinek bemutatása szakáganként.  
Alaprajz, függőleges csőterv.  
Műszaki leírás, költségvetés.  
2.3. Épületgépészeti rendszerelemek   
Szelepek, csapok, tolózárak (feladatuk, fajtái, részei, jelképei, működésük jellemzői, beépítése).yes  
Biztonsági szelepek, szerelvények feladata és működési elve.yes  
Tartályok jellemzői (feladatuk, részeik, csoportosításuk).yes  
Szivattyúzási alapismeretek, szivattyúk szerkezeti kialakítása, szabályozása, szerelése.yes  
Szivattyúk feladata, csoportosítása, működési elve.yes  
Az épületgépészetben alkalmazott szivattyúk fajtái.yes  
Hatásfok, munkapont fogalma.yes  
2.4. Épületgépészeti alapfogalmak   
Hosszúság, térfogat, felület, keresztmetszet mérési számítási gyakorlat, mérőszalag, tolómérő, mikrométer használata.yes  
Alap épületgépészeti számítások ismerete és a mérőszalag, tolómérő, mikrométer használata.  
Hőmérséklet, mérése, mérőeszközök használata.  
Adott zárt tér hőszükséglet számítás tantermi gyakorlat.  
Hőszükséglet meghatározása számítással és a csövekben keletkezett veszteségek ismerete.  
Nyomásmérés mérőeszközei mérési gyakorlat.  
Csővezeték ellenállásmérés gyakorlat.  
2.5. Épületgépészeti dokumentációk   
Épületgépész szakáganként anyagjegyzéket és költségvetést készít.yes  
Az elkészített kapcsolási vázlatról szakáganként anyagjegyzék készítése, anyagköltség kiszámítása.yes  
Épületgépészeti szerelvények ismerete és beépítésük a hálózatokba.yes  
Munkahelyi dokumentációk (munkalap, karbantartási napló, építési napló, felmérési napló, átadási, üzembe helyezési dokumentációk jegyzőkönyvek) készítése.yes  
Munkahelyi dokumentáció készítése, jegyzőkönyvek kitöltése.yes  
Számítógépes felhasználói ismeretek, épületgépészeti nyomtatványok és jegyzőkönyvek kitöltése.yes  
Internethasználat, épületgépészeti gyártmánykatalógusok keresése, tervezési segédletek használata.yes  
Épületgépészetben használt méretezési és költségvetési programok használat.yes  
Épületgépészetben használt programok kezelésének, használatának bemutatása.yes  
Méretezési programok.yes  
Költségvetést készítő program.yes  
3. Fűtésrendszer-szerelő feladatok   
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre,technológiára vonatkozó dokumentációtyes  
Szerelési vázlatot készítyes  
Központi fűtési vezetéket épít, elhelyezi a szerelvényeketyes  
Padlófűtéshez csövet fektet, szerelvényeket helyez elyes  
Falfűtéshez, szegélyfűtéshez csövet fektet, szerelvényeket helyez elyes  
Hőtermelő és hővissaznyerő berendezésekhez fűtési hálózatot épít, szerlvémyeket helyez elyes  
Kiépíti a geotermális hőszivattyúk primerhőforrás  csatlakozó hálózatátyes  
Szabályozó szelepeket, egységeket épít beyes  
Beépíti a kazánt, a hőtermelő berendezést, illetve a napenergia hasznosító berendezést a szerelvényeivelyes  
Nyomáspróbát végezyes  
A rendszert közvetítő közeggel feltölti, ellenőrzi, légtelenítyes  
Szivárgás esetén javítyes  
Kazánvizet kezeli, összetételét ellenőrziyes  
Leüríti, vízteleníti a fűtési rendszertyes  
Elvégzi fűtésrendszerek nagykarbantartását, tisztításátyes  
Elvégzi különféle fűtésrendszerek beszabályozásátyes  
Alkalmazza a fogyasztóvédelmi előírásokatyes  
Fűtési rendszerek működéseyes  
Fűtőtestek felszerelésének technológiai szabályaiyes  
Padló-, fal-, szegélyfűtés készítéseyes  
Fűtési szabályzó szelepyes  
Kazányes  
Megújuló energiákyes  
Napenergia hasznosító szereléseyes  
Szabályzó szerkezetekyes  
Beszabályozási műveletekyes  
Üzembe helyezés és szervizelésyes  
Berendezések átadásayes  
Garanciális és jótállási feltételekyes  
Szakmai szabványokyes  
Gépészeti, építési, épületgépészeti rajz, folyamatábrák olvasása, értelmezéseyes  
Gépészeti vázlatrajz készítéseyes  
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítéseyes  
Szakmai számolási készségyes  
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértéseyes  
Kézügyességyes  
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés sorányes  
Módszeres munkavégzésyes  
3.1. Fűtési rendszer szerelése   
Fűtési rendszerek szerelése, szerelvények elhelyezése, különböző anyagú csövekkel.yes  
Radiátoros rendszerek kialakítása.yes  
Padlófűtési rendszer és radiátoros fűtési rendszer összehangolása közös kazán esetén.yes  
Padlófűtési rendszer feltöltése, légtelenítés, szabályozhatósága.yes  
Padlófűtés szerelése, szerelvények elhelyezése.yes  
Falfűtés szerelése.yes  
Mennyezet fűtés szerelése.yes  
Szegélyfűtéses rendszer szerelése.yes  
Fűtési rendszerek kialakítása különböző csőanyagokkal és technológiákkal kivitelezés során.yes  
Szilárdsági és tömörségi nyomáspróba fogalma végrehajtása (nyomás érték, közeg, időtartam).yes  
3.2. Hőleadók, hőtermelők   
Hőleadó rendszerek szerelési sajátosságai.yes  
Fűtőtestek beépítése különböző anyagú csatlakozó ágvezetékekkel.yes  
Fűtőtest szelepek beépítése.yes  
Hőcserélők karbantartása, tisztítása, hőcserélők vagy háromjáratú szelep beépítési megoldásai a fűtési rendszerekbe.yes  
Fűtőtestek beszabályozása.yes  
Tárolótartály elhelyezése, csatlakoztatása.yes  
Kazánok elhelyezése, bekötése meglévő, illetve új fűtési, HMV rendszerhez.yes  
Biztonsági berendezések szerelési sajátosságai.yes  
Hőleadók és hőtermelők fűtési rendszerbe építése kiviteli terveknek megfelelően.yes  
3.3. Fűtési rendszerek karbantartása   
Fűtési rendszer karbantartása.yes  
Korrózió által okozott törmelék eltávolítása.yes  
Vízkő eltávolítása.yes  
Hőcserélők tisztítása.yes  
Kazánok vízkőmentesítése.yes  
Gázkészülékek, radiátorok vízkőmentesítése.yes  
Kazán zajok csökkentése.yes  
Keringési problémák megoldása.yes  
Gépi fűtéstisztítás.yes  
Fűtési rendszerek vegyszeres gépi tisztítása.yes  
Padlófűtési rendszer gépi tisztítása.yes  
Fűtési rendszer szivárgásmentesítése.yes  
Vízlágyítók kezelése, beépítése, üzemeltetése.yes  
Fűtési-rendszer beüzemelése és beszabályozása karbantartás és üzemeltetése.yes  
3.4. Napenergia-hasznosítás   
Tárolótartály, napkollektor elhelyezési, bekötési ismeretek.yes  
Tárolótartály, napkollektor elhelyezése, bekötése.yes  
Tárolótartály elhelyezése, csatlakoztatása.yes  
Napkollektor rögzítése, bekötése.yes  
Napkollektor illesztése meglévő, ill. új fűtési, HMV rendszerhezyes  
4. Gázvezeték- és rendszerszerelő feladatok megnevezésű   
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációtyes  
Szerelési vázlatot készítyes  
Gázvezetéket fektet talajszint alattyes  
Speciális idomokat épít be a gázcsőhálózatba csőanyag változási helyekenyes  
Különféle technikákkal gázvezetéket szerelyes  
Karbantartja a speciális gázcsőhegesztő készülékeket, gépeketyes  
Kialakítja a mérőóra és nyomásszabályozók helyétyes  
A gázfogyasztó berendezéseket elhelyezi, rögzíti a terv alapjányes  
Kialakítja a készülék égéstermék elvezetésétyes  
Beépíti a szellőzőketyes  
Felszereli, rögzíti a gázszerelvényeketyes  
Megvalósult vázlatot összeállítyes  
A légellátás szabályaiyes  
Mérőóra és nyomásszabályzóyes  
Az acélcső hegesztési szabályaiyes  
A műanyagcső-hegesztés technológiája és műveleti szabályaiyes  
A műanyagcső hegesztő gépek működése és használati jellemzői, kezelési szabályaiyes  
Különböző anyagú csövek egymáshoz csatlakoztatásának előírásaiyes  
Égéstermék elvezető rendszerekyes  
Szakmai szabványokyes  
Építési, gépészeti, épületgépészeti rajzok olvasása, értelmezése vázlat készítéseyes  
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítéseyes  
Folyamatábrák olvasása, értelmezéseyes  
Elemi szakmai számolási készségyes  
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértéseyes  
Mozgáskoordinációyes  
Kézügyességyes  
Megbízhatóságyes  
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés sorányes  
Kompromisszumkészségyes  
Körültekintés, elővigyázatosságyes  
Módszeres munkavégzésyes  
4.1. Bekötővezetékek   
Bekötővezetékek kiépítési ismeretei.yes  
4.2. Csatlakozó, elosztó és fogyasztói vezetékek, gázmérők, nyomásszabályozók   
Csatlakozó, elosztó és fogyasztói vezetékek kiépítési ismeretei.yes  
Csatlakozó, elosztó és fogyasztói vezetékek kiépítésére használható anyagok.yes  
PB ellátó rendszerek, tartályok telepítésének ismeretei.yes  
Talajszint feletti PB gázvezeték anyagai és technológiái.yes  
Légellátás, gázterhelés számítási ismeretek.yes  
Nyomásszabályozók feladata, csoportosítása, felszerelési ismeretei.yes  
Gázmérők feladata, csoportosítása, felszerelési ismeretei.yes  
Acél anyagú gázelosztó-vezeték hegesztés-technológiája.yes  
Gázelosztó-vezeték megbontása nélkül alkalmazható eszközök.yes  
Csatlakozó és fogyasztói vezeték épületen kívüli nyomvonalának ismerete.yes  
A vezetékek és fogyasztói berendezések kivitelezési követelményei.yes  
A gáziparban használt szerelvények ismerete.yes  
Szilárdsági és tömörségi nyomáspróba fogalma (nyomásérték, -közeg, időtartam).yes  
4.3. Gázfogyasztó berendezések   
Légellátás, gázterhelés számítási ismeretek.yes  
Különböző típusú gázkészülékek fogalma (A, B, C).yes  
Égéstermék elvezető rendszerek építési ismerete.yes  
Gázégők, Gázkonvektorok ismerete.yes  
Gáz-vízmelegítők, hősugárzók ismerete.yes  
Gáztűzhelyek, nagykonyhai gázüzemű berendezések ismerete.yes  
Gázüzemű fűtőkészülékek üzemi és biztonsági szerelvényeinek ismereteyes  
Kondenzációs elven működő kazánok legfontosabb jellemzőinek ismereteyes