Dávid Erik

derik

Központi fűtés és gázhálózat-rendszer  szerelő

Ráépülő Szakma : Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő, 2015-16 év évfolyam

 

Szakmai ismeretekOsztályzat
1. Bekötések, huzalozások készítése. Villamos kötéseket készítése. Elektromos kábelek nyomvonalának kialakítása. Kábelek szerelése.
2. Villamos szerelvények beépítése, bekötése. Túláram-, túlfeszültség védelmi kapcsolások kialakítása. Érintésvédelmi kapcsolások kialakítása. Elektromos hibák feltárása, javítása.
3. A villamos kapcsolási rajzok és utasítások alapján összeállítja az áramköröket.
4. Az elkészült áramköröket beüzemeli, beállítja, behangolja és elvégzi a szükséges méréseket.
5. A kész áramkörökben hibajavítást végez. A kapcsolási rajzok alapján műszeres hibakeresést végez és a hiba megállapítás után elvégzi a szükséges alkatrészcserét.
6. Méréstechnikai alapismeretek. Elektromechanikus mérőműszerek.
7. Elektronikus mérőműszerek. Villamos mérések végzése.
8. Áramfelvétel mérése. Teljesítményfelvétel mérése.
9. Érintésvédelmi mérések. Dokumentációk készítése a mérésekről.
10. Szabályozó körök készülékeinek szerelése.
11. Vezérlőkörök készülékeinek szerelése.
12. Szabályozó körök készülékeinek beszabályozása.
13. Vezérlőkörök készülékeinek.
14. Gázfogyasztó készülékek, működtető részegységeinek, alkatrészeinek szerelési gyakorlata.
15. Gázfogyasztó készülékek biztonsági alkatrészeinek szerelési előírásai.
16. Olajfogyasztó készülékek főbb alkatrészeinek szerelése.
17. Ipari és mezőgazdasági olajtüzelő berendezések szerelése.
18. Olajfogyasztó készülékek biztonsági alkatrészeinek szerelési előírásai.
19. Gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei a MBSz szerint.
20. Olajfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei a von. MSz EN előírások szerint
21. Megújuló energiás hőtermelő berendezések szerelési sajátosságai.
22. Megújuló energiás hőtermelő berendezések, alkatrészeinek szerelési jellemzői. Komplex rendszert kiegészítő berendezések, indirekt tároló tartályok, hőcserélők, hidraulikus váltók szerelése.
23. Gáz-és olajfogyasztó készülékek légellátásának gyakorlati jelentősége.
24. Égéstermék elvezetés szerelésének gyakorlata.
25. Helyiséglevegőtől függő/független légellátás jellemzői.
26. Légellátó szerelvények szerelése.
27. Gáz és olajfogyasztó berendezések égéstermék elvezetése, füstcsövezés.
28. Berendezések, tartóra,tetőre való szerelésének gyakorlása.
29. Különféle szerelési anyagokkal való csövezése.
30. Víz,gáz, olaj oldali tömörségi próbák műveletei.
31. Füstcsövezés, légellátási szerelvények beépítése.
32. Komplex fűtési rendszerek kialakítása.
33. Légtelenítés, hidegüzemi próbák.
34. Gáz és olajfogyasztó készülékek üzembe helyezésének gyakorlása, az elvégzendő tevékenységek logikai sorrendje és szükségessége.
35. Az előírások szerint szükséges adattáblák, engedélyek és tanúsítások, alkalmazásuk, mechanikai csatlakozások biztonságos kialakítása, rögzítéstechnológiák.
36. Elektromos energiaellátási, zavarszűrési, érintésvédelmi módszerek, biztonsági és szabályozó vezérlő elemek alkalmazása egyszerű és összetett hőtermelő rendszerekben.
37. Az üzembe helyezés során elvégzendő folyamatok: MBSZ koncepciója és feltételrendszere.
38. Az égéstermék keletkezésének mechanizmusa és összetétele a különböző hőtermelő készülékeknél.
39. A tüzeléstechnikai mérések módszerei, műszerei.
40. A főbb gázkészülék-csoportok üzembe helyezésének folyamatai és az ehhez kapcsolódó tüzeléstechnikai mérések
41. A kezelői oktatás jelentősége és szükségszerűsége.
42. Gáz és olajfogyasztó készülékek javítás előtti vizsgálata: készülék és a hozzátartozó műszaki paraméterek ismerete.
43.  A mechanikai csatlakozások fajtái, erős és gyengeáramú csatlakozások, alkatrészek készülékekben, biztonsági és szabályozó, vezérlő elemek meghibásodásának lehetőségei.
44. Gáz és olajfogyasztó készülékek javítása, különböző műszeres mérések elmélete, szisztematikus hiba-megállapítás, energiatakarékos üzemvitel ismérvei.
45. Gáz és olajfogyasztó készülékek karbantartása, a karbantartás szükségessége.
46. Megújuló energiás hőtermelő berendezések összetett hőtermelő rendszerekkel való összekapcsolása, beüzemelésüknek, beszabályozásuknak alapvető folyamatai.
47. Napkollektorok, napelemek, hőszivattyúk, pellet és biomassza tüzelés.
48. Megújuló energiás hőtermelő berendezések összetett hőtermelő rendszerekkel történő összekapcsolása, üzemeltetése,fizikai jellemzők és mérési módszereik.
49. Energia-hatékony üzemmód szabályozás, előnykapcsolások.
50. Megújuló energiás hőtermelő berendezések összetett hőtermelő  rendszerekben történő üzemelése során fellépő hibák.
51. Megújuló energiás hőtermelő berendezések összetett hőtermelő rendszerekben történő üzemelése során fellépő hibák, fizikai jellemzők ellenőrzése.
52. Szisztematikus hiba-megállapítás, hibajavítási technológiák, környezetbarát javítási technológiák.
53. Gáz és olajfogyasztó valamint megújuló energiás hőtermelő berendezések szabályozó és vezérlő berendezéseinek üzembe helyezése, a szabályozó berendezések bekötésének ellenőrzése.
54. A szabályozó berendezések és az érzékelők kapcsolatának ellenőrzése, a berendezések feszültség alá helyezése,a szabályzó programozása a rendszer követelményeinek megfelelően.
55. Üzemi próbák, utószabályozás, dokumentálás, átadja a készüléket az üzemeltetőnek.
56. Gáz és olajfogyasztó valamint megújuló energiás hőtermelő berendezések szabályozó és vezérlő berendezéseinek hibajavítása,a szabályozó berendezések bekötésének ellenőrzése.
57. Szabályozó berendezések és az érzékelők kapcsolatának ellenőrzése, információk alapján és műszeres méréssel hibát keres, hiba megállapítása.
58. Technológia előírás szerint hibajavítás, ismételt programozás, üzemi próbák, utószabályozás, dokumentálás, átadja a készüléket az üzemeltetőnek.
59. A berendezéseket gyártói, tervezői előírások szerint helyére szerel, elektromosan csatlakoztat. Az érzékelőket gyártói, tervezői előírások szerint beszerel.
60. Motoros keverő szelepet, szívattyút gyártói, tervezői előírások szerint beszerel,elektromosan beköt,forgásirányt állít.
61. Szabályozó és vezérlő műszereket gyártói, tervezői előírások szerint beszerel.
62. Gázérzékelőket gyártói, tervezői előírások szerint beszereli.